+420 607 607 678 |
info@finemgroup.cz
Ochrana osobních údajů

Dopředu zdůrazňuji, že tohle nejsou stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto jsou soukromé stránky zabývající se ochranou osobních údajů z praktického hlediska. Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zejména zákonem č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, které v květnu 2018 nahradí tzv. GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Právní předpisy, jak zákon o chraně osobních údajů, tak i GDPR rozlišují osoby, které zpracovávají osobní údaje jiných lidí (tzv. správce nebo zpracovatel osobních údajů) a dále osoby, jejichž osobních údaje správce a zpracovatele zpracovávají (tzv. subjekty údajů). Správcům a zpracovatelům jsou při ochraně osobních údajů ukládány především povinnosti, zatímco subjektům údajů jsou dána práva. Na ochranu práv subjektů údajů a kontrole plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů byl zřízen Úřad na ochranu osobních údajů. Za neplnění povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů hrozí správci nebo zpracovateli osobních údajů sankce. Plnění povinností uložených správci a zpracovateli předpokládá tyto povinnosti znát a vědět, jak je realizovat. K osvětlení jednotlivých povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů a k praktickému provádění ochrany osobních údajů lze využít různé nástroje.

Pokud chcete začít s ochranou osobních údajů, ale nevíte jak, čtěte Rychlokurz ochrany osobních údajů. Dopředu zdůrazňuji, že tohle nejsou stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto jsou soukromé stránky zabývající se ochranou osobních údajů z praktického hlediska. Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zejména zákonem č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, které v květnu 2018 nahradí tzv. GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Právní předpisy, jak zákon o chraně osobních údajů, tak i GDPR rozlišují osoby, které zpracovávají osobní údaje jiných lidí (tzv. správce nebo zpracovatel osobních údajů) a dále osoby, jejichž osobních údaje správce a zpracovatele zpracovávají (tzv. subjekty údajů). Správcům a zpracovatelům jsou při ochraně osobních údajů ukládány především povinnosti, zatímco subjektům údajů jsou dána práva. Na ochranu práv subjektů údajů a kontrole plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů byl zřízen Úřad na ochranu osobních údajů. Za neplnění povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů hrozí správci nebo zpracovateli osobních údajů sankce. Plnění povinností uložených správci a zpracovateli předpokládá tyto povinnosti znát a vědět, jak je realizovat. K osvětlení jednotlivých povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů a k praktickému provádění ochrany osobních údajů lze využít různé nástroje. Pokud chcete začít s ochranou osobních údajů, ale nevíte jak, čtěte Rychlokurz ochrany osobních údajů.Potřebujete pomoci s financováním nemovitosti?

Kontaktujte nás a informujte se o možnostech financování.